ឥណ្ឌា​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​២១​កុម្ភៈ​ថា​កងទ័ព​របស់​ខ្លួន​រួម​ជាមួយ​សម​ភាគី​ចិន​បានសំរេច​សព្វ​គ្រប់​ការ​ដកទ័ព​ពី​ផ្នែក​ដែល​មាន​ជម្លោះ​មួយ​នៃ​ព្រំដែន​ភ្នំ​​ហិម៉ា​ឡៃ​របស់​ពួកគេ បន្ទាប់​ពី​ភាព​តានតឹង​បាន​កើនឡើង​ជា​ច្រើន​ខែ​។​

ឥណ្ឌា​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​២១​កុម្ភៈ​ថា​កងទ័ព​របស់​ខ្លួន​រួម​ជាមួយ​សម​ភាគី​ចិន​បានសំរេច​សព្វ​គ្រប់​ការ​ដកទ័ព​ពី​ផ្នែក​ដែល​មាន​ជម្លោះ​មួយ​នៃ​ព្រំដែន​ភ្នំ​​ហិម៉ា​ឡៃ​របស់​ពួកគេ បន្ទាប់​ពី​ភាព​តានតឹង​បាន​កើនឡើង​ជា​ច្រើន​ខែ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular