រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ រំលឹក​ដល់​អភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​បន្ត​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​វិធាន​សុវត្ថិភាព​ទេសចរណ៍​

រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ រំលឹក​ដល់​អភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​បន្ត​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​វិធាន​សុវត្ថិភាព​ទេសចរណ៍​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular