រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានអំពាវនាវអោយអាម៉េរិកដកចេញការរឹតត្បិតពាណិជ្ជកម្មនិងការទាក់ទងរវាងមនុស្ស ហើយបញ្ឈប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតថាជាជ្រៀតជ្រែកមិនត្រឹមត្រូវនៅតំបន់ទីបេតិ៍ កោះតៃវ៉ាន់ ក្រុងហុងកុង និងតំបន់ស៊ីនជាង

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានអំពាវនាវអោយអាម៉េរិកដកចេញការរឹតត្បិតពាណិជ្ជកម្មនិងការទាក់ទងរវាងមនុស្ស ហើយបញ្ឈប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតថាជាជ្រៀតជ្រែកមិនត្រឹមត្រូវនៅតំបន់ទីបេតិ៍ កោះតៃវ៉ាន់ ក្រុងហុងកុង និងតំបន់ស៊ីនជាង។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular