កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ  លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ សែម សុវណ្ណនី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ និងអគ្គនាយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាព ជាអធិបតី ទទួលកម្លាំងកងវិស្វកម្មសំណង់ មួកខៀវ ២០៤នាក់ ក្នុងនោះមានកម្លាំងនារី១០នាក់ បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ពីបេសកកម្មរបស់អ.ស.ប. នៅសាធារណរដ្ឋ អាហ្វ្រិកកណ្តាល ដោយជោគជ័យ។ កម្លាំងទាំង២០៤នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក នៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៕

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ  លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ សែម សុវណ្ណនី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ និងអគ្គនាយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាព ជាអធិបតី ទទួលកម្លាំងកងវិស្វកម្មសំណង់ មួកខៀវ ២០៤នាក់ ក្នុងនោះមានកម្លាំងនារី១០នាក់ បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ពីបេសកកម្មរបស់អ.ស.ប. នៅសាធារណរដ្ឋ អាហ្វ្រិកកណ្តាល ដោយជោគជ័យ។ កម្លាំងទាំង២០៤នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក នៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular