ក្រសួងទេសចរណ៍ប្រកាសឱ្យបន្តផ្អាកអាជីវកម្ម KTV ក្លិបកម្សាន្ត និងស្នើដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តត្រួតពិនិត្យការងារនេះឱ្យបានជាប់ជាប្រចាំ៕

ក្រសួងទេសចរណ៍ប្រកាសឱ្យបន្តផ្អាកអាជីវកម្ម KTV ក្លិបកម្សាន្ត និងស្នើដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តត្រួតពិនិត្យការងារនេះឱ្យបានជាប់ជាប្រចាំ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular