របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានព្រមានពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារថាពួកគេអាច«ស្លាប់» តែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញមកតាមដងផ្លូវសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃចន្ទទី២២កុម្ភៈ ហើយភាពតានតឹងកើនឡើងដោយសារតែការស្លាប់បាតុករដល់ទៅ៤នាក់។

របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានព្រមានពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារថាពួកគេអាច«ស្លាប់» តែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញមកតាមដងផ្លូវសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃចន្ទទី២២កុម្ភៈ ហើយភាពតានតឹងកើនឡើងដោយសារតែការស្លាប់បាតុករដល់ទៅ៤នាក់។

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular