ជំនួយ​ជា​ថវិកា​ពី ២៥.០០០ ដល់ ៣០.០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក កំពុង​រង់ចាំ​គម្រោង ទាក់ទង​នឹង​ខួប​លើក​ទី​៣០ នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សន្តិភាព ទីក្រុង​ប៉ារីស​

ការិយាល័យ​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ នៃ​ស្ថានទូត​អាមេរិក នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ របស់​ក្រសួងការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុង​ស្វែងរក​ដៃគូ អង្គការ​នានា ឲ្យ​ចូលរួម​ដាក់​គម្រោង ស្នើ​ជំនួយ​ជា​ថវិកា ក្នុងការ​ផលិត​នូវ របាយការណ៍ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ ឬ​ភាពយន្ត​ឯកសារ ដើម្បី​រំលឹក​នូវ​ខួប​លើក​ទី​៣០ នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាព ទីក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ធ្វើការ​វិភាគ និង​វាយតម្លៃ ពី​វឌ្ឍនភាព​របស់ ប្រទេស​កម្ពុជា គិត​មកដល់ពេលនេះ ក្នុងការ​បំពេញបាន តាម​ការសន្យា ដែលមាន​ចែង នៅក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង ហើយ​ផ្តល់​អនុសាសន៍ ស្តីពី​ជំហាន​បន្ទាប់ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ប្រទេស ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular