មន្ត្រី​នាំពាក្យ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​បានឱ្យដឹងថា​គិត​មកដល់​ថ្ងៃទី​២២ ខែកុម្ភៈ​នេះ​មាន សាលារៀន​ចំនួន​ប្រាំពីរ​ហើយ​ដែល​ត្រូវបាន​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ប្រកាស​ឲ្យ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​បន្ទាប់ពី​សាលារៀន​ទាំងនោះ ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​២០២១៕ ​ ​

​មន្ត្រី​នាំពាក្យ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​បានឱ្យដឹងថា​គិត​មកដល់​ថ្ងៃទី​២២ ខែកុម្ភៈ​នេះ​មាន សាលារៀន​ចំនួន​ប្រាំពីរ​ហើយ​ដែល​ត្រូវបាន​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ប្រកាស​ឲ្យ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​បន្ទាប់ពី​សាលារៀន​ទាំងនោះ ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​២០២១៕

​ ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular