មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ប្រឈមមុខ​ខ្លាំង តទល់​ទាំង​នឹង​មន្ត្រី​ជំនាញ​សំណង់ រៀបចំ​ដែនដី សុរិយោដី ក៏ដូចជា​ទាំង​នឹង​ពលរដ្ឋ​និង​ម្ចាស់​សំណង់​នានា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular