ការងារ​អ៊ុត​បេ​ទី​មី​ន័​រ (AC) លើ​គម្រោង​ផ្លូវ​ទាំង​៣៤​ខ្សែ​នៅក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ អនុវត្តបាន​ប្រមាណ​៩១,២០​ភាគរយ​នៃ​ផ្ទៃ​សរុប ១.២៨៥.៣១១ ម៉ែត្រ ក្រឡា​ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នានេះ ការងារ​គូស​គំនូស​ចរាចរណ៍​លើផ្លូវ​ទាំង​៣៤​ខ្សែ​អនុ វត្ត​បាន​ប្រមាណ​ជា ៣៨.២២​ភាគរយ នៃ​ផ្ទៃ​ដែល​ត្រូវ​គូស​៧០.៩៣៧​ម៉ែត្រក្រឡា​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular