បាតុករ​ប្រឆាំង​រដ្ឋប្រហារ​រាប់សែន​នាក់​បាន​ចេញ​មក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​មី​យ៉ាន់​ម៉ាសា​ជា​ថ្មី​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ បន្ទាប់ពី​មាន​ការព្រមាន​យ៉ាង​ច្បាស់​មួយ​ពី​របប​សឹក​ដែល​ថា​ខ្លួន​​ត្រៀម​ប្រើ​កម្លាំង​ដែល​អាច​ឆក់យក​ជីវិត​មនុស្ស​ដើម្បី​កំទេច​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ហៅថា​«​ភាពអនាធិបតេយ្យ​»​។​

បាតុករ​ប្រឆាំង​រដ្ឋប្រហារ​រាប់សែន​នាក់​បាន​ចេញ​មក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​មី​យ៉ាន់​ម៉ាសា​ជា​ថ្មី​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ បន្ទាប់ពី​មាន​ការព្រមាន​យ៉ាង​ច្បាស់​មួយ​ពី​របប​សឹក​ដែល​ថា​ខ្លួន​​ត្រៀម​ប្រើ​កម្លាំង​ដែល​អាច​ឆក់យក​ជីវិត​មនុស្ស​ដើម្បី​កំទេច​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ហៅថា​«​ភាពអនាធិបតេយ្យ​»​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular