រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានរៀបចំអគារបីកន្លែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីត្រៀមទុក សម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនឹងវិលត្រឡប់ មកពីក្រៅប្រទេស

ដោយ: បូកគោ / កំពតៈ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានរៀបចំអគារបីកន្លែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីត្រៀមទុក សម្រាប់ធ្វើ ចត្តាឡីស័កប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនឹងវិលត្រឡប់ មកពីក្រៅប្រទេស។ នេះជាការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំ និងបទបញ្ជា របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដ ១៩។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular