លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ ទោះបីជាកម្ពុជាមិនទាន់់មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយតែសូមកុំមើលស្រាលលើការវាយលុករបស់វីរុសកូវីដ១៩ មកលើកសរីរាង្គអ្នកជំងឺឲ្យសោះ៕

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ ទោះបីជាកម្ពុជាមិនទាន់់មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយតែសូមកុំមើលស្រាលលើការវាយលុករបស់វីរុសកូវីដ១៩ មកលើកសរីរាង្គអ្នកជំងឺឲ្យសោះ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular