លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ ប្រសិនជាមិនចាំបាច់ សូមកុំចេញពីផ្ទះ ។ឃុំកូនចៅឲ្យបានល្អនៅក្នុងផ្ទះក្រែងឆ្លងកូវីដបែបបំប្លែងថ្មី។សំខាន់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ ការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់៕

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ ប្រសិនជាមិនចាំបាច់ សូមកុំចេញពីផ្ទះ ។ឃុំកូនចៅឲ្យបានល្អនៅក្នុងផ្ទះក្រែងឆ្លងកូវីដបែបបំប្លែងថ្មី។សំខាន់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ ការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular