លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ សូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងទាំង២៣ សូមស្មគ្រ័ចិត្តមកធ្វើតេស្តរកកូវីដ១៩និងធ្វើចត្តាឡីស័ក។សូមកុំខ្មាសអៀនព្រោះអ្នករងគ្រោះដំបូងខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន៕ 

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ សូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងទាំង២៣ សូមស្មគ្រ័ចិត្តមកធ្វើតេស្តរកកូវីដ១៩និងធ្វើចត្តាឡីស័ក។សូមកុំខ្មាសអៀនព្រោះអ្នករងគ្រោះដំបូងខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular