ចាប់ដំណើរការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ QR Code ទប់ស្កាត់​កូ​វីដ Stop Covid នៅតាម​ច្រកចេញ ចូល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ហើយ​

នៅតាម​ច្រកចេញ ចូល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បំពាក់​ប្រព័ន្ធ QR Code ទប់ស្កាត់​កូ​វីដ Stop Covid ហើយ ដោយ​ចាប់ដំណើរការ តាំងពី​ថ្ងៃទី​២២ កុម្ភៈ មកម្ល៉េះ ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់ នូវ​ការរីក​រាលដាល នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ខណៈដែល​ជំងឺ​នេះ បាននិងកំពុង​រីក​រា​ល​ដាល ដល់​សហគមន៍ ជាថ្មី​ម្ដងទៀត​នោះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular