ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League វិលត្រឡប់មកវិញនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះ ដោយ២គូនឹងត្រូវប្រកួតគ្នានៅវគ្គ ១៦ គឺAtl. Madrid ស្វាគមន៍តោខៀវ Chelsea, Bayern Munich ទៅទឹកដីរបស់ Lazio

ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League វិលត្រឡប់មកវិញនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះ ដោយ២គូនឹងត្រូវប្រកួតគ្នានៅវគ្គ១៦ គឺAtl. Madrid ស្វាគមន៍តោខៀវ Chelsea, Bayern Munich ទៅទឹកដីរបស់ Lazio

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular