ស្ទឹង​មង្គលបុរី​ដែលជា​ស្ទឹងធំ​និង​វែង​ជាងគេ​បង្អស់​ទី​១ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាប់ផ្តើម​រីង​ខះ​ដូច​រាល់​ឆ្នាំ​ពី​ឆ្នាំ​២០១៦​មក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular