តុលាការ​ម៉ាឡេស៊ី​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​បញ្ជា​អោយ​បញ្ឈប់​ផែនការ​បញ្ជូន​ខ្លួន​ជនអន្តោប្រវេសន៍​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​១.២០០​នាក់​ដើម្បី​រង់ចាំ​ស្តាប់​បណ្តឹង​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​​មនុស្ស​២ ដែល​ថា​ជន​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ទាំងនេះ​រួមមាន​អ្នក​ភៀសខ្លួន អ្នក​ស្វះស្វែង​រក​ការ​ជ្រកកោន​និង​កូនក្មេង​។​

តុលាការ​ម៉ាឡេស៊ី​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​បញ្ជា​អោយ​បញ្ឈប់​ផែនការ​បញ្ជូន​ខ្លួន​ជនអន្តោប្រវេសន៍​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​១.២០០​នាក់​ដើម្បី​រង់ចាំ​ស្តាប់​បណ្តឹង​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​​មនុស្ស​២ ដែល​ថា​ជន​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ទាំងនេះ​រួមមាន​អ្នក​ភៀសខ្លួន អ្នក​ស្វះស្វែង​រក​ការ​ជ្រកកោន​និង​កូនក្មេង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular