អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​និយាយ​ថា​រូប​លោក​ប្រធានាធិបតី​​បដិសេធ​នូវ​អនុសាសន៍​ដើម្បី​បន្ធូរបន្ថយ​ការ​រឹតបន្តឹង​ទប់ស្កាត់​វីរុស​កូរ៉ូ​ណា​នៅ​ទូទាំង​​ប្រទេស​រហូត​ដល់​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដែល​កំពុង​ពន្យារ​ពេល​នេះ​ចាប់ផ្តើម​។​

អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​និយាយ​ថា​រូប​លោក​ប្រធានាធិបតី​​បដិសេធ​នូវ​អនុសាសន៍​ដើម្បី​បន្ធូរបន្ថយ​ការ​រឹតបន្តឹង​ទប់ស្កាត់​វីរុស​កូរ៉ូ​ណា​នៅ​ទូទាំង​​ប្រទេស​រហូត​ដល់​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដែល​កំពុង​ពន្យារ​ពេល​នេះ​ចាប់ផ្តើម​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular