ម៉ាសពេទ្យចំនួន៨៤កេសស្មើនឹង១០០.៨០០ម៉ាសដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន តាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់នូវការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

ម៉ាសពេទ្យចំនួន៨៤កេសស្មើនឹង១០០.៨០០ម៉ាសដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន តាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់នូវការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular