ថៃ​អាច​លុបចោល​ការធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័​ក​សំរាប់​ភ្ញៀបទេសច​រណ៍ណា​ដែល​បានចាក់​វ៉ាក់សាំង​រួច​ហើយ​ប្រឆាំង​នឹង​កូ​វីដ​១៩ ដោយសារ​វា​ប្រហែល​ជា​វិធី​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​អោយ​ឧស្សាហកម្ម​​ទេសចរណ៍​នៃ​ប្រទេស​រស់​ឡើង​វិញ នេះ​បើ​តាម​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា​។​

ថៃ​អាច​លុបចោល​ការធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័​ក​សំរាប់​ភ្ញៀបទេសច​រណ៍ណា​ដែល​បានចាក់​វ៉ាក់សាំង​រួច​ហើយ​ប្រឆាំង​នឹង​កូ​វីដ​១៩ ដោយសារ​វា​ប្រហែល​ជា​វិធី​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​អោយ​ឧស្សាហកម្ម​​ទេសចរណ៍​នៃ​ប្រទេស​រស់​ឡើង​វិញ នេះ​បើ​តាម​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular