យោធា​ហ្វីលីពីន​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​និយាយថា ខ្លួន​បាន​ចាប់ខ្លួន​បងប្អូន​ស្រី​ម្នាក់​និង​កូនស្រី​៣​នាក់​របស់​មេដឹកនាំ​ក្រុម​អា​ប៊ូ​សាយ​យ៉ា​ហ្វ ក្នុងចំណោម​ស្ត្រី​៩​នាក់​ដែល​ខ្លួន​​អះអាង​ពួកគេ​មាន​ផែនការ​វាយប្រហារ​ដោយ​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​។​

យោធា​ហ្វីលីពីន​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​និយាយថា ខ្លួន​បាន​ចាប់ខ្លួន​បងប្អូន​ស្រី​ម្នាក់​និង​កូនស្រី​៣​នាក់​របស់​មេដឹកនាំ​ក្រុម​អា​ប៊ូ​សាយ​យ៉ា​ហ្វ ក្នុងចំណោម​ស្ត្រី​៩​នាក់​ដែល​ខ្លួន​​អះអាង​ពួកគេ​មាន​ផែនការ​វាយប្រហារ​ដោយ​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular