ការដ្ឋាន​ការសាងសង់​អាកាសយាន​ដ្ឋា​ន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​អង្គរ​ថ្មី​ដែល​សាងសង់​លើ​ផ្ទៃដី​ប្រមាណ​៧០០​ហិកតា និង​វិនិយោគ​ចំនួន​៩០០​លាន​ដុល្លារ​​នោះ ពេលនេះ​សម្រេចបាន​ជាង​៣០​ភាគរយ​ហើយ​។​​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​អង្គរ​ថ្មី​មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​ស្រុក​សូត្រ​និគម​នៃ​ខេត្តសៀមរាប​បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​សាងសង់​នៅ​ថ្ងៃទី​១៥​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០២​ហើយ​គ្រោង​បញ្ចប់​ការសាងសង់​ឱ្យ​ជា​ស្ថាពរ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៣​។​ក្រុមហ៊ុន អង្គរ អ៊ិន​ធឺ​ណេ​សិ​នណល អ៊ែរ​ផត អ៊ិន​វេស​មេនជា​អ្នក​មក​បណ្តាក់​ទុនវិនិយោគ​លើ​ការ សាងសង់​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ដ៏​ធំ​មួយ​នេះ​។៕

ការដ្ឋាន​ការសាងសង់​អាកាសយាន​ដ្ឋា​ន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​អង្គរ​ថ្មី​ដែល​សាងសង់​លើ​ផ្ទៃដី​ប្រមាណ​៧០០​ហិកតា និង​វិនិយោគ​ចំនួន​៩០០​លាន​ដុល្លារ​​នោះ ពេលនេះ​សម្រេចបាន​ជាង​៣០​ភាគរយ​ហើយ​។​​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​អង្គរ​ថ្មី​មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​ស្រុក​សូត្រ​និគម​នៃ​ខេត្តសៀមរាប​បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​សាងសង់​នៅ​ថ្ងៃទី​១៥​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០២​ហើយ​គ្រោង​បញ្ចប់​ការសាងសង់​ឱ្យ​ជា​ស្ថាពរ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៣​។​ក្រុមហ៊ុន អង្គរ អ៊ិន​ធឺ​ណេ​សិ​នណល អ៊ែរ​ផត អ៊ិន​វេស​មេនជា​អ្នក​មក​បណ្តាក់​ទុនវិនិយោគ​លើ​ការ សាងសង់​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ដ៏​ធំ​មួយ​នេះ​។៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular