ប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ជាមួយ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​ប្រចាំ​កម្ពុជា បានបង្ហាញ​នូវ​ជំហរ​រួមគ្នា​មួយ ក្នុងការ​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បន្ថែមទៀត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular