​ខ្លះ​ប្រដាប់​ដោយ​កាំបិត​និង​ដំបង និង​ខ្លះ​មាន​ចំ​ពាម​កៅស៊ូ​និង​ដុំថ្ម ពួក​អ្នកគាំទ្រ​របប​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​២៥​កុម្ភៈ​នេះ​បាន​វាយប្រហារ​លើ​អ្នកប្រឆាំង​រដ្ឋ​​ប្រហារ​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន នៅពេល​បណ្តា​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ខិតខំ​ស្វែងរក​វិធី​បញ្ចប់​វិបត្តិ​។​

​ខ្លះ​ប្រដាប់​ដោយ​កាំបិត​និង​ដំបង និង​ខ្លះ​មាន​ចំ​ពាម​កៅស៊ូ​និង​ដុំថ្ម ពួក​អ្នកគាំទ្រ​របប​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​២៥​កុម្ភៈ​នេះ​បាន​វាយប្រហារ​លើ​អ្នកប្រឆាំង​រដ្ឋ​​ប្រហារ​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន នៅពេល​បណ្តា​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ខិតខំ​ស្វែងរក​វិធី​បញ្ចប់​វិបត្តិ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular