គ​.​ជ​.​ប​ បាន​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការចូលរួម​របស់​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល (COMFREL) ដែល​បានចេញ​នូវ​របាយការណ៍​ស្តីពី “​សវនកម្ម​បញ្ជី​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២០” ហើយ​បាន​រកឃើញថា “​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២០ មានគុណ​ភាព​អាច​ទទួលយកបាន​”​។ លើសពីនេះ COMFREL បាន​រកឃើញថា ៩៨.៤៥% នៃ​អ្នកបោះឆ្នោត​ពិតជា​មា​នវ​ត្ត​មាននៅ​ទីតាំង​ដូចគ្នា​នឹង​ទីតាំង​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត គឺជា​សូចនាករ​ដែល​វាស់​ឱ្យឃើញ​អំពី​គុណភាព​នៃ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​របស់ គ​.​ជ​.​ប ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular