កម្ពុជា​-​កូរ៉េ រួមគ្នា​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព ស្រាវជ្រាវ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​គោលនយោបាយ​ជាតិ ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ ប្រទេស​ទាំងពីរ​

ថ្នាក់ដឹកនាំ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិ សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​ដែលជា​ធនាគារ ខួរក្បាល​របស់​ជាតិ​ទាំងពីរ បានសម្រេច​ឯកភាព​រួមគ្នា រៀបចំ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព ស្រាវជ្រាវ យុទ្ធសាស្ត្រ និង​គោលនយោបាយ​ជាតិ រយៈពេល​ខ្លី មធ្យម និង​រយៈពេល​វែង ដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ ប្រទេស​ទាំងពីរ ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular