សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៥កុម្ភៈដោយផ្តោតគោលដៅទៅលើទីតាំងនានានៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ដែល ត្រូវបានប្រើដោយកងជីវពលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់។

សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៥កុម្ភៈដោយផ្តោតគោលដៅទៅលើទីតាំងនានានៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានប្រើដោយកងជីវពលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular