អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកៈភ្លៀង​កក់ខែ​អាច​នឹង​កើតមាន​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ច្រើន​កន្លែង​ក្នុង​កម្រិត​ពី​មធ្យម​ទៅ​បង្គួរ​ជាពិសេស​តំបន់​ទំនាប​កណ្តាល​ភាគ​ពាយព្យ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកុម្ភៈ​ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​កម្រិត​ទាប​ខ្សោយ​៕

​អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកៈភ្លៀង​កក់ខែ​អាច​នឹង​កើតមាន​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ច្រើន​កន្លែង​ក្នុង​កម្រិត​ពី​មធ្យម​ទៅ​បង្គួរ​ជាពិសេស​តំបន់​ទំនាប​កណ្តាល​ភាគ​ពាយព្យ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកុម្ភៈ​ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​កម្រិត​ទាប​ខ្សោយ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular