​ប៉ូលិស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​ចាប់ខ្លួន​អ្នកកាសែត​ជប៉ុន​ម្នាក់​នៅ​ឯ​កន្លែង​ប្រឆាំង​តវ៉ា​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់ប្រាប់​ពី​សហការី​ម្នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​​ទី​២៦​កុម្ភៈ​។​​លោក​យូគី គី​តា​ហ្ស៊ុ​យ​មី ដែល​មាន​ក្រុមហ៊ុន​សារព័ត៌មាន​មួយ​និង​ធ្លាប់​ជា​អ្នកសារព័ត៌មាន​របស់​កាសែត​ពាណិជ្ជកម្ម​ជប៉ុន​Nikkei ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​

​ប៉ូលិស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​ចាប់ខ្លួន​អ្នកកាសែត​ជប៉ុន​ម្នាក់​នៅ​ឯ​កន្លែង​ប្រឆាំង​តវ៉ា​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់ប្រាប់​ពី​សហការី​ម្នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​​ទី​២៦​កុម្ភៈ​។​​លោក​យូគី គី​តា​ហ្ស៊ុ​យ​មី ដែល​មាន​ក្រុមហ៊ុន​សារព័ត៌មាន​មួយ​និង​ធ្លាប់​ជា​អ្នកសារព័ត៌មាន​របស់​កាសែត​ពាណិជ្ជកម្ម​ជប៉ុន​Nikkei ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular