ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ា បានដោះលែងអ្នកកាសែតជប៉ុន កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រ ក្រោយចាប់ខ្លួនបានមួយភ្លែតក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គោន។

ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ា បានដោះលែងអ្នកកាសែតជប៉ុន កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រ ក្រោយចាប់ខ្លួនបានមួយភ្លែតក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គោន។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular