​អភិបាលខណ្ឌ​ទួលគោក មាន​វិធានការ​រឹតបន្តឹង ការអនុវត្ត​វិធានការ រក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​សង្គម និង​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​បុគ្គល ក្នុង​មូលដ្ឋាន

​អភិបាលខណ្ឌ​ទួលគោក មាន​វិធានការ​រឹតបន្តឹង ការអនុវត្ត​វិធានការ រក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​សង្គម និង​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​បុគ្គល ក្នុង​មូលដ្ឋាន

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular