អភិបាលខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ចុះ​ពិនិត្យ​ការស្ថាបនា​បើកផ្លូវ​ចូល និង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​មួយចំនួន នៅ​ទីតាំង​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​

អភិបាលខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ចុះ​ពិនិត្យ​ការស្ថាបនា​បើកផ្លូវ​ចូល និង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​មួយចំនួន នៅ​ទីតាំង​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular