ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ បាន​ស្លាប់ ដោយសារ​ដីខ្សាច់ បាក់​សង្កត់ពីលើ នៅពេល​កំពុង​បូម​ខ្សាច់​

ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ បាន​ស្លាប់ ដោយសារ​ដីខ្សាច់ បាក់​សង្កត់ពីលើ នៅពេល​កំពុង​បូម​ខ្សាច់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular