សិស្ស​ក្រីក្រ​និង​កំព្រា ទទួល​អំណោយ​ពី ស្នងការ​នគរបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ