លីកកំពូលអឺរ៉ុបចុងសប្តាហ៍នេះវិលត្រឡប់មកទៀតហើយនៅអង់គ្លេស អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី អេស្ប៉ាញ និង បារាំង។ ក្រុមរំពឹងឈ្នះនៅចុងសប្តាហ៍នេះមានច្រើន ដូចជា ៖ Man City, Liverpool, Bayern Munich, Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Atl. Madrid, Inter Milan, Juventus, Lille, Lyon និង PSG។