​ក្រុមមន្ត្រី​ឧ​ទ្យា​នុ​រក្ស ប្រទះឃើញ​កូនដំរី មួយ​ក្បាល ទើបតែ​កើត នៅក្នុង​ព្រៃ នៃ​ឧទ្យាន​ជាតិ ជួរ​ភ្នំ​ក្រវ៉ា​ញ​កណ្តា