ប្រធានាធិបតី​ចូ បៃ​ដិនបាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា​ការវាយប្រហារ​តាម​អាកាស​របស់​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​ប្រឆាំង​នឹង​កងជីវពល​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​អ៊ីរ៉ង់​នៅ​ភាគ​ខាងកើត​ប្រទេស​ស៊ី​រី​គួរតែ​ត្រូវបាន​អ៊ីរ៉ង់​ចាត់ទុក​ជា​ការព្រមាន​។​

ប្រធានាធិបតី​ចូ បៃ​ដិនបាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា​ការវាយប្រហារ​តាម​អាកាស​របស់​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​ប្រឆាំង​នឹង​កងជីវពល​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​អ៊ីរ៉ង់​នៅ​ភាគ​ខាងកើត​ប្រទេស​ស៊ី​រី​គួរតែ​ត្រូវបាន​អ៊ីរ៉ង់​ចាត់ទុក​ជា​ការព្រមាន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular