យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស៧នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើននាក់រងរបួស នៅពេលប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់លើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស៧នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើននាក់រងរបួស នៅពេលប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់លើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular