លទ្ធផល​វិភា​គៈ ពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​ឈូក សង្ស័យ​បាន​ប៉ះពាល់ ជាមួយ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វី ១៩ គឺ​អវិជ្ជមាន​

​ដោយៈ បូកគោ / កំ​ពតៈ ក្រោយ​ក្រុមការងារ​ជំនាញ សុខាភិបាល យក​សំណាក​ពី ប្រជាពលរដ្ឋ ចំ​នួ ១៥ នាក់ រស់នៅ​ស្រុក​ឈូក ទៅ​វិភាគ ជា​លទ្ធផល គឺ​អវិជ្ជមាន​ទាំងអស់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular