​ដោយៈ ប​.​ជ័យ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ ពលករ​ខ្មែរ វិល​ពី​ធ្វើការ​សុ​ី​ឈ្នួល នៅ​ប្រទេស​ថៃ ហើយ​ត្រូវ​ពិនិត្យ និង​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក នៅ​មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក កម្រិត​១ វិទ្យាល័យ​មង្គល​បូរី ស្រុក​មង្គល​បូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រយៈពេល​កំណត់ ១៤ ថ្ងៃ មុនពេល​បន្តធ្វើ​ដំណើរ ទៅ​ភូមិកំណើត នៅ​ខេត្តសៀមរាប ទើបបាន​ទួល​អំណោយ លើកដំបូង ពី​អភិបាល​ខេត្តសៀមរាប របស់ខ្លួន​។​