សហរដ្ឋអាម៉េរិក អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៨កុម្ភៈបានថ្កោលទោសការបង្រ្កាបហិង្សាក្រោយប៉ូលិសមីយ៉ាន់ ម៉ាបាញ់លើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដែលបណ្តាលអោយស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច១៨នាក់ ក្នុងអំពើហិង្សាអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ០១កុម្ភៈ។

សហរដ្ឋអាម៉េរិក(US) អង្គការសហប្រជាជាតិ(UN) និងសហភាពអឺរ៉ុប(EU)កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៨កុម្ភៈបានថ្កោលទោសការបង្រ្កាបហិង្សាក្រោយប៉ូលិសមីយ៉ាន់
ម៉ាបាញ់លើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដែលបណ្តាលអោយស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច១៨នាក់ ក្នុងអំពើហិង្សាអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ០១កុម្ភៈ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular