ក្មេង​អាយុពី៧ដល់៦ឆ្នាំបីនាក់​បាន​លង់ទឹក​ស្លាប់​ជាមួយគ្នា​ពេល​នាំគ្នា​មុជ​ទឹកអូរ​មួយកន្លែង​កាលពី​រសៀល ថ្ងៃទី​២៨ ខែកុម្ភៈ​នៅ​ភូមិ​ប៉ោយ​សំរោង ឃុំ​ព្រះនេត្រព្រះ​ស្រុក​ព្រះនេត្រព្រះ​។​ពួកគេ​មក​រស់នៅ​ជាមួយ ជីដូន​ជីតា​ព្រោះ​ឪពុកម្តាយ​ចំណាកស្រុក​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​៕

ក្មេង​អាយុពី៧ដល់៦ឆ្នាំបីនាក់​បាន​លង់ទឹក​ស្លាប់​ជាមួយគ្នា​ពេល​នាំគ្នា​មុជ​ទឹកអូរ​មួយកន្លែង​កាលពី​រសៀល ថ្ងៃទី​២៨ ខែកុម្ភៈ​នៅ​ភូមិ​ប៉ោយ​សំរោង ឃុំ​ព្រះនេត្រព្រះ​ស្រុក​ព្រះនេត្រព្រះ​។​ពួកគេ​មក​រស់នៅ​ជាមួយ ជីដូន​ជីតា​ព្រោះ​ឪពុកម្តាយ​ចំណាកស្រុក​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular