រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​តូ​ក្យូ បាន​ស្នើសុំ​អោយ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ប៉េកាំង​បញ្ឈប់​ការធ្វើតេ​ស្តិ៍​រក​កូវី​ដ​១៩​លើ​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដោយ​យក​សំណាក​តាម​រន្ធ​គូទ ដោយសារ​ការអនុវត្ត​វិធី​នេះ​បង្ក​ ​ការឈឺចាប់​ផ្លូវ​អារម្មណ៍ អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បាន​និយាយ​ដូច្នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។​

រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​តូ​ក្យូ បាន​ស្នើសុំ​អោយ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ប៉េកាំង​បញ្ឈប់​ការធ្វើតេ​ស្តិ៍​រក​កូវី​ដ​១៩​លើ​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដោយ​យក​សំណាក​តាម​រន្ធ​គូទ ដោយសារ​ការអនុវត្ត​វិធី​នេះ​បង្ក​ការឈឺចាប់​ផ្លូវ​អារម្មណ៍ អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បាន​និយាយ​ដូច្នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular