សកម្មជន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ហុងកុង​រាប់សិប​នាក់​ដែល​រង​ការចោទប្រកាន់​ពី​បទ​ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា​ត្រូវ​ចូល​តុលាការ​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ដើម្បី​បំពេញ​នូវ​សវនាការ​សុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​ដ៏​ប្រញាប់​​ប្រញាល់​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្អាក​មួយ​យប់​នៅ​ពេល​ដែល​ជនជាប់ចោទ​បួន​នាក់​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បន្ទាប់ពី​តស៊ូ​ផ្លូវច្បាប់​ជាច្រើន​ម៉ោង​។​

សកម្មជន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ហុងកុង​រាប់សិប​នាក់​ដែល​រង​ការចោទប្រកាន់​ពី​បទ​ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា​ត្រូវ​ចូល​តុលាការ​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ដើម្បី​បំពេញ​នូវ​សវនាការ​សុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​ដ៏​ប្រញាប់​​ប្រញាល់​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្អាក​មួយ​យប់​នៅ​ពេល​ដែល​ជនជាប់ចោទ​បួន​នាក់​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បន្ទាប់ពី​តស៊ូ​ផ្លូវច្បាប់​ជាច្រើន​ម៉ោង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular