ក្រុម​មេឃ​ខៀវ Manchester City ចង់​បង្កើត​ឯតទគ្គម្ម​ថ្មី​ដោយ​យកឈ្នះ​លើ​ក​ទី ២១ ជាប់ៗ​គ្នា​នៅក្នុង​ការប្រកួត​ទាំងអស់​ដោយ​ផ្តួល Wolverhampton យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ដើម្បី​ឡើង​លើ​កំពូល​តារាង​ដាច់ ១៥ ពិន្ទុ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ។

ក្រុម​មេឃ​ខៀវ Manchester City ចង់​បង្កើត​ឯតទគ្គម្ម​ថ្មី​ដោយ​យកឈ្នះ​លើ​ក​ទី ២១ ជាប់ៗ​គ្នា​នៅក្នុង​ការប្រកួត​ទាំងអស់​ដោយ​ផ្តួល Wolverhampton យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ដើម្បី​ឡើង​លើ​កំពូល​តារាង​ដាច់ ១៥ ពិន្ទុ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular