ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្កើត​ក្រុមការងារ​ចំពោះ​កិច្ច ដើម្បី​តាមដាន នៃ​ការវិវត្តន៍​សភាពការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ​ជំងឺឆ្លង​កូ​វីដ ១៩ ចូល​សហគមន៍ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ គ្រា​ដែល​ចំនួន នៃ​ការឆ្លង​រីក​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ក្នុង​សហគមន៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ឆ្លង​កើនឡើង ចំនួន​មនុស្ស ៣៤០ នាក់ ក្នុងនោះ ២៤ នាក់​ថ្មី ត្រូវបាន​រកឃើញ ក្នុង​រយៈពេល ២៤ ម៉ោង ចុងក្រោយ​នេះ​។​