ដំណាំ​ស្ពៃជើងទា មាន​ហាងឆេង​ឡើងវិញ ធ្វើ​ឲ្យ​កសិករ មាន​ទឹកចិត្ត​ក្នុង​ការដាំដុះ​

ដំណាំ​ស្ពៃជើងទា ចាប់ផ្តើម​មាន​ហាងឆេង​ឡើងវិញ ធ្វើ​ឲ្យ​កសិករ មាន​ទឹកចិត្ត​ក្នុង​ការដាំដុះ​ឡើងវិញ ជាហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវភាព របស់​ពួកគាត់ មាន​ភាព​ធូរធា​ច្រើនជាង​ឆ្នាំមុន ហើយ​អាចធ្វើ​ឲ្យ​កូនចៅ​គាត់ លែង​នាំគ្នា​ចំណាកស្រុក ទៅធ្វើ​ពលករ​ស៊ីឈ្នួល នៅ​ប្រទេស​ថៃ តទៅទៀត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular