សកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទដុតរូប(ព្រះឆាយ៉ាលក្ខ)ស្តេចមហា វិជ្ជរ៉ាឡុងកន ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ។

សកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទដុតរូប(ព្រះឆាយ៉ាលក្ខ)ស្តេចមហា វិជ្ជរ៉ាឡុងកន ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលនេះជាការចាប់ខ្លួន
ចុងក្រោយក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់រាប់សិបនាក់នៅប៉ុន្មានខែមកនេះចំពោះការប្រមាថស្តេច។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular